Postanowienia ogĂłlne

1. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod adresem http://sklepfenicja.pl/content/3-regulamin.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2018 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem http://sklepfenicja.pl/.

3. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem http://sklepfenicja.pl/ Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego http://sklepfenicja.pl/ zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego http://sklepfenicja.pl/ spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Na stronie internetowej sklepu http://sklepfenicja.pl/ Klient ma możliwość zapoznania się z przedmiotem oferowanego asortymentu i jego specyfiką.

7. W momencie złożenia zamówienia sprzedawca (http://sklepfenicja.pl/) będzie kontaktował się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, jak również w przypadku potrzeby listownie.

Właściciel sklepu internetowego

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://sklepfenicja.pl/ jest firma:

Luxland Gastronomia A.Hamze sp.k.
Świętokrzyska 32, 00-116 Warszawa
REGON 142598929, NIP 9512323567

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej http://sklepfenicja.pl/.

Ceny zawarte w sklepie

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu http://sklepfenicja.pl/ podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Do ceny towarów podanych na stronie http://sklepfenicja.pl/ doliczone zostaną koszty dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DPD, za pomocą Poczty Polskiej lub za pomocą paczkomatów Inpost w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru.

ZamĂłwienie i dostawa

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie http://sklepfenicja.pl/, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

2. http://sklepfenicja.pl/ zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad. W przypadku ich wystąpienia patrz pkt VI.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - http://sklepfenicja.pl/

4. Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 11 (wysyłane za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej) realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego.

5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.

6. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

  • przelew bankowy na konto sklepu
  • szybki płatności Przelewy24
  • kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24
  • płatność przy odbiorze (naleĹźność pobiera doręczyciel).

7. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu http://sklepfenicja.pl/ są realizowane w ciągu do pięciu dni roboczych.

8. Podczas odbioru zamówienia ze sklepu należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

9. Klient ma prawo wybrać inny sposób dostawy aniżeli oferowany przez http://sklepfenicja.pl/

10. W przypadku wyboru dostawy, o którym mowa w pkt IV.9 lub zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny +48 503 538 810 lub mailowy sklepfenicja@gmail.com w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie http://sklepfenicja.pl/ bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu (załącznik nr 2) przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Klient w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Klient ma obowiązek zwrócić http://sklepfenicja.pl/ zakupioną rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia przesyłki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez http://sklepfenicja.pl/, http://sklepfenicja.pl/ nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. http://sklepfenicja.pl/ zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy poniesione przy zakupie. Zwrot płatności dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu płatności przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

7. http://sklepfenicja.pl/ może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

  • jeĹźeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krĂłtki termin przydatności do uĹźycia;
  • jeĹźeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, ktĂłre po dostarczeniu, ze względu na swĂłj charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • jeĹźeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu,  ktĂłrej po otwarciu nie moĹźna zwrĂłcić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względĂłw higienicznych, jeĹźeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zamówienia bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu Konsumentowi. W przypadku produktów objętych gwarancją, sposób realizacji gwarancji załączony jest do produktu.

2. http://sklepfenicja.pl/ zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

3. Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu http://sklepfenicja.pl/ (załącznik nr 1).

4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W tym terminie http://sklepfenicja.pl/ ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – http://sklepfenicja.pl/ według wyboru Klienta naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo zwróci należność (w tym koszty dostawy) za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności nastąpi na konto wskazane przez Klienta.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji powstały z tego tytułu spór może zostać rozstrzygnięty w drodze mediacji prowadzonej przez osobę legitymująca się uprawnieniami mediatora, wskazanego przez Klienta.

Reklamacje

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem +48 503 538 810 lub drogą elektroniczną na adres sklepfenicja@gmail.com

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2